Четвер | 29.07.2021 | 14:30

Вітаю Вас Гість
 
Головна Реєстрація Вхід
Вітаємо вас на офіційному сайті Лозівського дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) комбінованого типу № 13 «Росинка»
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

С Т А Т У Т
Лозівського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) комбінованого типу № 13"Росинка”
Лозівської міської ради Харківської області (нова редакція) Ухвалено на засіданні ради ЛДНЗ (ясла-садка)
комбінованого типу № 13 "Росинка” Лозівської міської ради Харківської області
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Лозівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 13 "Росинка” Лозівської міської ради Харківської області (далі — комбінований дошкільний навчальний заклад) створено на підставі рішення виконавчого комітету Ради народних депутатів м. Лозова № 620 від 30 грудня 1985 року.
1.2.Юридична адреса дошкільного закладу: 64606, Харківська обл., місто Лозова, мікрорайон 3.
1.3.Засновником комбінованого дошкільного навчального закладу є Лозівська міська рада Харківської області. Засновник здійснює фінансування комбінованого дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень. Їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4.Комбінований дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту”, "Про дошкільну освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад” № 305 від 12 березня 2003 року, інших діючих нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, Декларації ООН про права дитини, власного Статуту та програмно-методичних документів.
1.5.Комбінований дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка.
1.6.Головною метою комбінованого дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.7.Діяльність комбінованого дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей і нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. Головне завдання комбінованого дошкільного навчального закладу – піклування про здоров’я дітей, проведення комплексу лікувально-оздоровчих, профілактичних заходів для дітей з частими гостро респіраторними захворюваннями, забезпечення фізичного розвитку та загартування організму дитини шляхом правильної організації режиму комбінованого дошкільного навчального закладу відповідно до вимог санітарної гігієни, проведення повноцінного харчування, всебічного і правильного використання повітря, води, сонця, ігор, фізичних вправ. Розвивати розумові здібності, мову, волю, характер дитини, художнє виховання, знайомити дітей з навколишнім світом шляхом безпосереднього єднання з природою і людьми в різноманітних іграх та заняттях, а також на екскурсіях і прогулянках. Прищеплювати дітям навички самостійності в догляді за собою, гігієнічні навички, звички до праці, учити дітей правильно користуватись речами, акуратно і дбайливо поводитися з ними. Привчати дітей до порядку, виховувати в них організованість, уміння поводитися серед дітей і дорослих, повагу до старших, любов до батьків. Виховувати любов до свого народу, краю, використовуючи багатство рідної природи, народної творчості, яскраві події в житті краю, доступні розумінню дітей. Вся робота комбінованого дошкільного навчального закладу направлена на подальше успішне навчання дитини в школі.
1.8.Комбінований дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.
1.9.Комбінований дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: - реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту”; - забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Взаємовідносини комбінованого дошкільного навчального закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними. 2. КОМПЛЕКТУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
2.1.Заклад розрахований на 220 місць.
2.2.Групи у комбінованому дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. До комбінованого дошкільного навчального закладу приймаються діти віком від 2 місяців до 6 (7) років.
2.3.У комбінованому дошкільному навчальному закладі функціонують:
1. Групи загального розвитку;
2. Санаторні – групи комплектуються для дітей, які потребують відновлення здоров’я, тривалого лікування та реабілітації для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;
3. Спеціальна – для дітей з порушенням мови.
2.4.До спеціальної групи, для дітей з порушенням мовлення зараховуються діти, які мають фонетико-фонематичне мовлення при збереженні слуху та інтелекту, заїкуватість. Комплектування груп здійснюється за віковими ознаками з урахування характеру і рівня мовленнєвого недорозвинення.
2.5.До санаторних груп, для дітей, які потребують відновлення здоров’я, тривалого лікування та реабілітації, для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання зараховуються діти з частими та тривалими простудними захворюваннями.
2.6.Комбінований дошкільний навчальний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.
2.7.Наповнюваність груп у комбінованому дошкільному навчальному закладі становить: раннього віку – 15 дітей, дошкільного віку – 20 дітей, спеціальна група – 12 дітей, санаторна група: від 3-х до 4-х років – 20 дітей, від 4-х до 5-ти років – 20 дітей, від 5-ти до 6-ти років – 20 дітей.
2.8.Рішення про прийом дітей до комбінованого дошкільного навчального закладі приймає завідувач протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, направлення відділу освіти. Для зарахування до спеціальної групи додатково – висновок психолого-медико-педагогічної консультації, до санаторної групи – територіального лікувального профілактичного закладу.
2.9.За дитиною зберігається місце у комбінованому дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також в літній оздоровчий період (75 днів).
2.10.Відрахування дітей з комбінованого дошкільного навчального закладу може здійснюватися: - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; - на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в комбінованому дошкільному навчальному закладі цього типу; - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють плати за утримання дитини протягом двох місяців з моменту письмового повідомлення. Адміністрація комбінованого дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.
2.11.У комбінованому дошкільному навчальному закладі вихователями здійснюється соціальний патронат щоквартально.
3. РЕЖИМ РОБОТИ КОМБІНОВАНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
3.1.Комбінований дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота та неділя, святкові дні.
3.2.Щоденний графік роботи комбінованого дошкільного навчального закладу: з 7.00 год. до 18.00 год.
3.3.Щоденний графік роботи груп комбінованого дошкільного навчального закладу: - для груп з 9-ти годинним режимом роботи – з 7.30 год. до 16.30 год.; - для груп з 10.5 годинним режимом роботи: з 7.00 год. до 17.30 год.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У КОМБІНОВАНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
4.1.Навчальний рік у комбінованому дошкільному навчальному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у комбінованого дошкільного навчального закладу проводиться оздоровлення дітей.
4.2.Комбінований дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення.
4.3.План роботи комбінованого дошкільного навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу і погоджується з відділом освіти Лозівської міської ради. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Лозівською районною санітарно-епідеміологічною службою.
4.4.Виховна і навчальна робота у комбінованому дошкільному навчальному закладі здійснюється українською мовою.
4.5.Навчально-виховний процес у комбінованому дошкільному навчальному закладі здійснюється за діючими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
4.6.Комбінований дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за таким пріоритетним напрямком: "Фізкультурно-оздоровчий, валеологічний ”. Комбінований дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань надає додаткові оплатні і безоплатні освітні послуги на основні угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОНУ разом з МОЗУ. Відмова батьків, або осіб, що їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з комбінованого дошкільного навчального закладу. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У КОМБІНОВАНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
5.1.Продуктами харчування комбінований дошкільний навчальний заклад забезпечує відділ освіти Лозівської міської ради.
5.2.У комбінованому дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування.
5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника комбінованого дошкільного навчального закладу.
6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У КОМБІНОВАНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
6.1.Медичне обслуговування дітей комбінованого дошкільного навчального закладу здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату комбінованого дошкільного навчального закладу або дитячою поліклінікою Лозівської міської лікарні.
6.2.Медичний персонал комбінованого дошкільного навчального закладу здійснює лікувально-профілактичні заходи (для лікувально-оздоровчої роботи обладнанні спеціальні кабінети), в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
6.3. Комбінований дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
7.1.Учасниками навчально-виховного процесу комбінованого дошкільного навчального закладу є: діти дошкільного віку, педагогічні працівники (вихователі), медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2.За успіхи в роботі встановлюються форми матеріального та морального заохочення згідно чинного законодавства.
7.3.Права дитини у сфері дошкільної освіти: · Безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання; · Захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; · Захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; · Здоровий спосіб життя.
7.4.Права та обов’язки батьків або осіб, що їх замінюють. Батьки або особи, що їх замінюють мають право: · Обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу; · Звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання та навчання своїх дітей; · Брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу; · Відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг; · Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді. Батьки або особи, що їх замінюють зобов’язані: · Своєчасно вносити плату за харчування дитини в комбінованому дошкільному навчальному закладі в розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування на день, відповідно до п. 5 ст. 35 Закону України "Про дошкільну освіту”; · Своєчасно повідомляти комбінований дошкільний навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби своєї дитини; · Слідкувати за станом здоров’я дитини; · Інші права, що не суперечать законодавству України.
7.5.На посаду педагогічного працівника комбінованого дошкільного навчального закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту” - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
7.6. Трудові відносини у комбінованому дошкільному навчальному закладі регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту”, "Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.7.Права та обов’язки педагогічних працівників. Педагогічні працівники мають право на: · Вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми; · Брати участь у роботі органів самоврядування закладу; · На підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо; · Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу; · Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; · На соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; · Об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; · На захист професійної честі та власної гідності; · Інші права, що не суперечать законодавству. 7.8.Педагогічні працівники зобов'язані: · Дотримуватись статуту, правил внутрішнього розпорядку, виконувати умови контракту чи трудового договору; · Дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків; · Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства; · Брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури; · Виконувати накази та розпорядження керівництва; · Виконувати інші обов’язки згідно з законодавством України.
7.9.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до комбінованого дошкільного навчального закладу завідувачем.
7.10.Працівники комбінованого дошкільного навчального закладу згідно з діючим законодавством проходять періодичні безоплатні медичні огляди в Лозівській міській лікарні.
7.11.Працівники комбінованого дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я дитини згідно з законодавством України.
7.12.Педагогічні працівники комбінованого дошкільного навчального закладу підлягають атестації, яка здійснюється відповідно до діючого законодавства з цього питання.
7.13. Педагогічні та інші працівники, які систематично порушують вимоги цього статуту, правила внутрішнього розпорядку комбінованого дошкільного навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
8. УПРАВЛІННЯ КОМБІНОВАНИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
8.1.Управління комбінованим дошкільним навчальним закладом здійснюється відділом освіти Лозівської міської ради.
8.2.Безпосереднє керівництво роботою комбінованого дошкільного навчального закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади начальником відділу освіти Лозівської міської ради з дотриманням чинного законодавства. На посаду завідувача комбінованим дошкільним навчальним закладом призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст”, стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше як три роки, а також організаторські здібності та стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків. Керівник комбінованого дошкільного навчального закладу: · Відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу; · Здійснює керівництво і контроль за діяльністю комбінованого дошкільного навчального закладу; · Діє від імені комбінованого дошкільного навчального закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами; · Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами комбінованого дошкільного навчального закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази комбінованого дошкільного навчального закладу; · Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників комбінованого дошкільного навчального закладу; · Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання; · Затверджує штатний розклад за погодженням з відділом освіти Лозівської міської ради; · Контролює правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; · Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; · Контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей, їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам; · Контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; · Підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; · Організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють; · Щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність комбінованого дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.
8.3.У комбінованому дошкільному навчальному закладі постійно діє педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач комбінованим дошкільним навчальним закладом. Педагогічна рада комбінованого дошкільного навчального закладу: · Розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідне рішення; · Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду; · Приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб комбінованого дошкільного навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 на рік.
8.4.Органом громадянського самоврядування комбінованого дошкільного навчального закладу є загальні збори колективу комбінованого дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників комбінованого дошкільного навчального закладу та батьків не менше як 2/3. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Загальні збори: · приймають Статут, зміни і доповнення; · Обирають раду комбінованого дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень; · Заслуховують звіт керівника комбінованого дошкільного навчального закладу, голови ради комбінованого дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності закладу, дають йому оцінку шляхом таємного або відкритого голосування; · Розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності комбінованого дошкільного навчального закладу; · Затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку комбінованого дошкільного навчального закладу. 8.5.У період між загальними зборами діє рада комбінованого дошкільного навчального закладу. Кількість засідань ради призначається за потребою. Засідання ради комбінованого дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її членів. Рада комбінованого дошкільного навчального закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджетних коштів з погодженням ради комбінованого дошкільного навчального закладу, вносити пропозиції щодо матеріального і морального заохочення учасників навчально-виховного процесу. Погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та визначає інші функції, що не суперечать чинному законодавству України.
8.6.У комбінованому дошкільному навчальному закладі може діяти піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади. Підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи комбінованого дошкільного навчального закладу. Піклувальна рада (у складі 7 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради комбінованого дошкільного навчального закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах комбінованого дошкільного навчального закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Основними завданнями піклувальної ради є: · Співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у комбінованому дошкільному навчальному закладі; · Сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, лікувально-оздоровчої бази комбінованого дошкільного навчального закладу; · Сприяння залученню додаткових джерел фінансування комбінованого дошкільного навчального закладу; · Сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу; · Організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників комбінованого дошкільного навчального закладу; · Стимулювання творчої праці педагогічних працівників; · Всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та комбінованим дошкільним навчальним закладом; · Сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
9. МАЙНО КОМБІНОВАНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
9.1.Майно комбінованого дошкільного навчального закладу включає земельну ділянку. На якій розміщені спортивні та ігрові майданчики, зона відпочинку та господарчі будівлі, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі комбінованого дошкільного навчального закладу або централізованій бухгалтерії. Загальна площа всіх приміщень – 2,592 кв. метра. Площа групових приміщень – 1459,1 кв. метра. Площа двору – 11200,9 кв. метра.
10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
10.1.Комбінований дошкільний навчальний заклад фінансується з міського бюджету у відповідності із затвердженим кошторисом. Джерелами формування коштів можуть бути: - кошти батьків або осіб, які їх замінюють; - добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб; - інші надходження, які не заборонені чинним законодавством.
10.2.Комбінований дошкільний навчальний заклад за погодженням з відділом освіти Лозівської міської ради має право: - придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; - отримувати допомогу від підприємств, установ, організації або фізичних осіб; - здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для проведення освітньої діяльності згідно з законодавством.
10.3.Статистична звітність про діяльність комбінованого дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.
10.4.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в комбінованому дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади. За рішенням засновника комбінованого дошкільного навчального закладу бухгалтерській облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.
11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КОМБІНОВАНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
11.1.Основною формою контролю за діяльністю комбінованого дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
11.2.Контроль за дотриманням комбінованим дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Лозівської міської ради.
11.3.Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником.
12. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ КОМБІНОВАНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
12.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію комбінованого дошкільного навчального закладу приймає засновник. Реорганізація відбувається шляхом злиття, присвоєння, поділу, перетворення та виділу. Комбінований дошкільний навчальний заклад ліквідується у випадках: передбачених Господарським кодексом України; у зв’язку із закінченням строку, на який створювалась юридична особа, досягненням мети, для якої її створено; у разі скасування його державної реєстрації; у випадках, передбачених законом; за рішенням суду. Ліквідація проводиться комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління комбінованим дошкільним навчальним закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно комбінованого дошкільного навчального закладу, виявляє його кредиторів і розраховується з ними. Складає ліквідаційний баланс та надає його засновникові.
12.2.У випадку реорганізації права та зобов’язання комбінованого дошкільного навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.
12.3.Ліквідація та реорганізація комбінованого дошкільного навчального закладу здійснюється згідно з чинним законодавством.
12.4.При реорганізації чи ліквідації комбінованого дошкільного навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.
12.5.Комбінованим дошкільний навчальний заклад вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру відповідного запису про припинення його діяльності.
Календар
«  Липень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архів записів

Система OrphusСистема Orphus Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія
Корисні посилання
Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області
Педпреса
Департамент науки i освiти Харківської обласної державної адміністрації
Міністерство Внутрішніх справ України
Веб-простір безпеки

Офіційний сайт Лозівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 13 «Росинка» © 2021